1634701298282
  • December 8, 2021 6:58 am
  • Ayat, Addis Ababa
Popular
Br 5,300,000

#ምቹ -አከፋፈልና-የዘመናዊ-ቤት-ባለቤት-የሚሆኑበት-ዕድል ከጊፍት ሪል እስቴትስ 📲0993645810 ይደዉሉልን።

#አጠቃላይ -ዋጋ :2,600,000(64 ካሬዉ):
-4,300,000(104ካሬዉ):

#አከፋፈል:-

#ቅድመ-ክፍያ – 260 ሺ ብር (64 ካሬው):
-430 ሺ ብር (104 ካሬው):

#ሁለተኛ-ክፍያ (ከ 8ወር በኋላ )፡
-260 ሺ ብር( 64 ካሬዉ)
-430 ሺ ብር (104 ካሬው)

#ሶስተኛ-ክፍያ (ከ 7ወር በኃላ ):
-260 ሺ ብር (64 ካሬዉ)
-430 ሺ ብር(104 ካሬዉ)

#አራተኛ -ክፍያ (ከ 5 ወር በኃላ ):
-520 ሺ ብር (64 ካሬዉ)
-860 ሺ ብር (104 ካሬዉ)
ቀሪውን 50% ክፍያ (ሁሉም ላይ) ቤትዎን እየኖሩበት በሀያ አመት ጊዜ ዉስጥ መክፈል ይችላሉ…(ከ ባንክ ጋ ስለምናስተሳስርልዎ)
#በተጨማሪም ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚዉሉ ሱቅችን በተለያዩ የካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል።0993645810 ይደውሉልን

Overview

  • Adress : Adiss Ababa
  • House Size : 128
  • Adress : Adiss ababa
  • Appt Size : 128
  • Bed : 4
  • Bath : 2
  • Toilet : 2