Featured items

Featured Listings

በሸገር ለመላው ዓለም ያስተዋውቁ

የሚሸጥ አዲስ ወይም ያገለገለ ዕቃ፣ የሚሰጡት አገልግሎት፣ መግዛት የሚፈልጉት ዕቃ ካለ፣ የስራ ማስታወቅያ ከፈለጉ እንዲሁም ለውጭ ገበያ ማቅረብ የሚፈልጉት መርት ካልዎት ያለምንም ክፍያ እዚህ ጋር ያስተዋውቁ።

በቅርቡ የገቡ

Mobile Phone

Samsung Galaxy A32

 • 1 day ago
 • Bole, Addis Ababa
Br 13,300
Others

Clothes

 • 2 days ago
 • Gerji, Addis Ababa
On Call
Mobile Phone

Samsung Galaxy A10s

 • 2 days ago
 • Mexico, Addis Ababa
Br 6,500
Others

Stacato Luxury የጣልያን ጫማ

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
On Call
Others

ኦሪጅናል የጣልያን ቡትስ ጫማ

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
On Call
Others

Cold Cut የአውሮፓ ጃኬት

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
On Call
Others

ኦርጅናል Quality የአውሮፓ ጃንጥላ

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
Br 1,500
Computer Accessories

6 tb Hard disk

 • 3 days ago
 • Bole, Addis Ababa
Br 12,500
Other Personal Items

MAC 100% የአውሮፓ ሱሪ

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
On Call
Others

ኦሪጅናል የጣልያን ቀበቶዎች

 • 3 days ago
 • Sar bet, Addis Ababa
On Call